Rimavská Sobota –  Mestská záhrada 5321, Rimavská Sobota, vedľa futbalového ihriska

Lučenec – Poliklinika, Mierová ul., vchod z dvora