Naše merné miesta

Rimavská Sobota –  Mestská záhrada 5321, Rimavská Sobota, vedľa futbalového ihriska

Liptovský Mikuláš – Poliklinika 3.poschodie vľavo č.d. 4.50

Lučenec – Poliklinika, Mierová ul., vchod z dvora